محصولات ما  »  فیلترهای پلی فسفات

chevron_right chevron_left

فیلتر رسوبگیر مولتی فسفات

کد:
موجود می باشد
  • عملکرد دو گانه فیلتر رسوبگیرمولتی فسفات

تعدادقیمت : تماس بگیرید

عملکرد دو گانه فيلتر رسوبگیرمولتی فسفات
با استفاده از فیلترمولتی فسفات در پکیج های دیواری ، آب ورودی در دو مرحله بصورت کامل رسوبگیری می گردد که در مرحله اول در مرحله اول رسوبگیری با عبور آب از جوار سنگ پلی فسفات ، مانع بوجود آمدن کربناتهای نامحلول در دستگاه مورد استفاده می گردد و در مرحله دوم آب عبوری می بایست از یک میدان مغناطیسی بسیار قوی عبور نماید که باعث آزاد شدن مابقی یونهای هیدروکربنات های موجود در آب عبوری می گردد که پس از این دو مرحله آب خروجی فیلتر مولتی فسفات بصورت کاملاً (شیمیایی ، مغناطیسی) رسوبگیری می گردد.
عملکرد دو گانه فیلتر رسوبگیرمولتی فسفات
مزایا و عملکرد فیلتر مولتی فسفات در مقایسه با رسوبگیرھای پیشین:
۱- کارکرد دو گانه فیلتر مگا فسفات (پلی فسفات + مغناطیسی  (
٢- حذف شدن اتصالات رابط نسبت به استفاده از دو فیلتر ) پلی فسفات و مغناطیسی ( به صورت مجزا
٣- کاهش هزینه نسبت به استفاده از دو فیلتر )  صافی ، پلی فسفات و مغناطیسی ( به صورت مجزا
4- افزایش راندمان و عمر دستگاه پکیج شوفاژ دیواری
5- قابل استفاده در پکیج های دیواری و ماشین های ظرفشویی و لباسشویی
6- مادام العمر بودن فیلتر در صورت تمام شدن کارتریج پلی فسفات ) توسط مرحله دو میدان مغناطیسی )