محصولات ما » فیلترهای مدار برگشت خانگیفیلتر مغناطیسی مدار گرمایش رومیکا
قیمت : تماس بگیرید
closeفیلتر مغناطیسی مدار گرمایش رومیکا
فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش رومیکا پلاس
قیمت : تماس بگیرید
closeفیلتر مغناطیسی مدار گرمایش رومیکا پلاس
فیلتر مغناطیسی مدار برگشت ZG1 پلاس
قیمت : تماس بگیرید
closeفیلتر مغناطیسی مدار برگشت ZG1 پلاس
قابل نصب برای ھر پکیج شوفاژ دیواری تک مبدله و دومبدله
فیلتر مغناطیسی مدار برگشت ZG1
قیمت : تماس بگیرید
closeفیلتر مغناطیسی مدار برگشت ZG1
قابل نصب برای ھر پکیج شوفاژ دیواری تک مبدله و دومبدله (Condensing) قابل نصب برای پکیج شوفاژ دیواری ...
فیلتر مغناطیسی مدار برگشت ZG2
قیمت : تماس بگیرید
closeفیلتر مغناطیسی مدار برگشت ZG2
قابل نصب برای هر پکیج شوفاژ دیواری تک مبدله و دومبدله قابل نصب برای پکیج شوفاژ دیواری معمول و ...
  • 1