محصولات ما  »  محلول ضد رسوب و ضد خوردگی

chevron_right chevron_left

محلول ضد رسوب و ضد خوردگی پکیجی

کد:
موجود می باشد
وزن : 300 گرم

تعدادقیمت : تماس بگیرید

مزایای استفاده ازمحلول تیتانو
١- مانع ایجاد خوردگی
٢- حذف رسوبات قدیمی
٣- مانع ایجاد رسوب
۴- حذف اکسیژن محلول
۵- حذف زنگ آهن
6- مانع ایجاد هیدروژن
٧- عدم ایجاد خوردگی روی آلومینیوم و مس
٨- ایجاد لایه محافظ در مقابل خوردگی
۹- مقاوم در مقابل سرما


سیستم های شوفاژ و پکیج خانگی
تزریق محلول تیتانو به مقدار 1٪ ، موجب حذف رسوبات، مانع رسوبگذاری و محافظت از خوردگی در مسیر جریان آب می گردد ، محلول تیتانو با ایجاد لایه محافظ در سطح مبدل موجب افزایش راندمان انتقال حرارت ، کاهش استهلاک و خرابی پمپهای سیرکولاسیون ، شیر برقی ، مبدل پکیجی ، موتورخانه ای شده و در نهایت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری را به همراه دارد و همچنین با ممانعت از ایجاد واکنشهای تولید هیدروژن در واکنش آلومینیوم با آب ( مسی بودن مبدل حرارتی موجب تسریع این واکنش می گردد) که باعث ایجاد حباب در رادیاتور می شود ( مخصوصا زمانی که پکیـج با رادیاتـور آلومینیومی مورد استفاده قرار می گیرد.)
چیلرها و برجهای خنک کننده خانگی و صنعتی
تزریق محلول تیتانو به مقدار 1٪ موجب حذف رسوبات ، مانع رسوبگذاری و مانع خوردگی در مسیر جریان آب می شود ، محلول تیتانو با ایجاد لایه محافظ در سطح مبدل ، باعث افزایش راندمان انتقال حرارت و کاهش استهلاک پمپهای سیرکولاسیون ، شیرآلات و ... در مسیر جریان آب و در نهایت کاهش هزینه می گردد. استفاده از این محلول موجب حذف زنگ آهن و در نتیجه مانع رشد جلبک و باکتری در مسیر جریان آب می گردد.


مدارهای خنک کننده قالبهای صنعتی
وجود رسوب در آبراه های قالب باعث افزایش دمای قالب و کاهش کیفیت قطعات تولیدی می شود ، استفاده از محلول تیتانو باعث حذف رسوبات و محافظت از قالب در مقابل خوردگی می شود . بطور کلی باعث حذف رسوبات و محافظت در تمام سیستمهایی که در یک مدار بسته از آب بعنوان انتقال دهنده حرارت استفاده می شود میگردند.

WALL HUNG GAS BOILER
ANTI CORROSIVE + SEDIMENT REMOVER
Home heating and package systems
Injection of titanium solution in the amount of 1%, removes sediments, prevents sedimentation and protects against corrosion in the water flow path. The package converter is motorized and ultimately reduces maintenance costs, and also prevents the formation of reactions of hydrogen production in the reaction of aluminum with water (copper being a heat exchanger accelerates this reaction, which causes bub-bles in the radiator (Especially when the package is used with an aluminum radiator.
Home and industrial chillers and cooling towers
Injection of titanium solution in the amount of 1% removes sediments, prevents sedimentation and prevents corrosion in the water flow path. Water flow path and ultimately reduce costs. The use of this solution removes iron rust and thus prevents the growth of algae and bacteria in the water flow path.

Cooling circuits of industrial molds
The presence of sediment in the mold waterways increases the temperature of the mold and reduces the quality of the produced parts. The use of titanium solution removes sediment and protects the mold against corrosion. They generally remove scale and protect all systems that use water as a heat transfer medium in a closed circuit.

Advantages of using titanium solution
1- ANTI CORROSIVE
2- SEDIMENT REMOVER
3- PREVENT SEDIMENT
4- IRON RUST REMOVER
5-RESISTANT OF FREEZING
6- REMOVAL OF DISSOLVED OXYGEN
7- NON CORROSION OF ALUMINUM AND COPPER
8- CREATION OF CORROSION PROTECTION LAYER
9- PREVENT THE FORMATION OF FREE HYDROGEN

 

محصولات مرتبط