محصولات ما  »  فیلترهای پلی فسفات

chevron_right chevron_left

فیلتر رسوبگیر مگافسفات

کد:
موجود می باشد
وزن : 500 گرم
  • عملکرد سه گانه فيلتر رسوبگیر مگافسفات

تعدادقیمت : تماس بگیرید

با استفاده از فیلترمگافسفات در پکیج های دیواری ، آب ورودی در سه مرحله بصورت کامل رسوبگیری می گردد که در مرحله اول آب ورودی می بایست از یک صافی که تمامی مواد معلق موجود (شن ، ماسه و غیره) در آب را بصورت کامل فیلترازیسیون می نماید و پس از آن در مرحله دوم رسوبگیری با عبور آب از جوار سنگ پلی فسفات ، مانع بوجود آمدن کربناتهای نامحلول در دستگاه مورد استفاده می گردد و در مرحله سوم و نهایی آب عبوری می بایست از یک میدان مغناطیسی بسیار قوی عبور نماید که باعث آزاد شدن مابقی یونهای هیدروکربنات های موجود در آب عبوری می گردد که پس از این سه مرحله آب خروجی فیلتر مگافسفات بصورت کاملا (فیزیکی، شیمیایی ، مغناطیسی) رسوبگیری می گردد.
عملکرد سه گانه فیلتر رسوبگیرمگافسفات
مزایا و عملکرد فیلتر مگافسفات در مقایسه با رسوبگیرھای پیشین:
۱- کارکرد ٣ گانه فیلتر مگا فسفات ( صافی + پلی فسفات + مغناطیسی  (
٢- حذف شدن اتصالات رابط نسبت به استفاده از سه فیلتر ) صافی ، پلی فسفات و مغناطیسی ( به صورت مجزا
٣- کاھش ھزینه نسبت به استفاده از سه فیلتر )  صافی ، پلی فسفات و مغناطیسی ( به صورت مجزا
4- افزایش راندمان و عمر دستگاه پکیج شوفاژ دیواری
5 -  بالا بردن زمان حل شدن سنگ پلی فسفات موجود در فیلتر ( با فیلتراسیون فیزیکی مرحله اول فیلتر(
6- قابل استفاده در پکیج ھای دیواری و ماشین ھای ظرفشویی و لباسشویی
٧- مادام العمر بودن فیلتر در صورت تمام شدن کارتریج پلی فسفات ) توسط مرحله یک صافی و مرحله سه میدان مغناطیسی )

 مزایا و عملکرد فیلتر مگافسفات در مقایسه با رسوبگیرهای پیشین:
۱- کارکرد 3 گانه فیلتر مگا فسفات (صافی + پلی فسفات + مغناطیسی )
2- حذف شدن اتصالات رابط نسبت به استفاده از سه فیلتر ( صافی ، پلی فسفات و مغناطیسی) به صورت مجزا
3- کاهش هزینه نسبت به استفاده از سه فیلتر ( صافی ، پلی فسفات و مغناطیسی) به صورت مجزا
4- افزایش راندمان و عمر دستگاه پکیج شوفاژ دیواری
5- بالا بردن زمان حل شدن سنگ پلی فسفات موجود در فیلتر (با فیلتراسیون
فیزیکی مرحله اول فیلتر)
6- قابل استفاده در پکیج های دیواری و ماشین های ظرفشویی و لباسشویی
 7. مادام العمر بودن فیلتر در صورت تمام شدن کارتریج پلی فسفات ( توسط مرحله یک صافی و مرحله سه میدان مغناطیسی)
مشخصات فنی

مورد مصرف

پکیج شوفاژ دیواری

محل نصب

درمسیر آب ورودی

سایز اتصال

G 1/2″

جنس بدنه

پلی پروپیلن

تحمل فشار کاری

10 bar

نوع آهنربا

نئودیوم

 

Triple function of mega-phosphate sediment filter
Using phosphate filter in wall packages, the incoming water is completely sedimented in three stages. In the first stage, the
incoming water must be completely filtered from a filter that completely suspends the suspended matter (sand, gravel, etc.) in the water. Then, in the second stage of sedimentation, by passing water near the polyphosphate rock, it prevents the formation of insoluble carbonates in the device used, and in the third and final stage, the passing water must pass through a very strong magnetic field that causes the release The rest of the hydrocarbon ions in the water are passed through which after these three steps the output water of the megaphosphate filter is completely deposited (physical, chemical,  magnetic).

Advantages and performance of megaphosphate  filter compared to previous sediments :
1-    Triple function of mega phosphate filter (filter + polyphosphate + magnetic)
2-    Elimination of interface connections compared to using three filters (filter, polyphosphate and magnetic) separately
 3- Reducing the cost compared to using three filters (filter, polyphosphate and magnetic) separately
4- Increasing the efficiency and life of the wall-mounted boiler package machine
5- Increasing the dissolution time of polyphosphate rock in the filter (by filtration Physical first stage filter)
6- Can be used in wall packages and dishwashers and washing machines.
7.    Lifetime of the filter if the polyphosphate cartridge runs out (by the first  stage of the filter and the third stage of the magnetic field)

 برچسب ها

فیلتر   فیلتر رسوبگیر